Geçici İş İlişkisi Nedir?

İnsan Kaynakları Danışmanlık

Geçici İş İlişkisi

  • 6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. Maddesi'nde yapılan değişiklik ile Özel İstihdam Büroları‘na geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmiştir . Türkiye İş Kurumu tarafından izinli Özel İstihdam Bürosu'nun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi ile işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;
  • 13. maddenin beşinci fıkrası ile 74. maddede belirtilen hallerde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde;
  • Mevsimlik tarım işlerinde;
  • Ev hizmetlerinde;
  • İşletmenin ana işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde;
  • İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde;
  • İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde;
  • Dönemsellik arz eden iş artışları halinde kurulabilir.

İşveren Açısından Geçici İş İlişkisinin Avantajları

Dönemsel veya sezonsal olarak ortaya çıkması muhtemel kapasite artışları ve hizmet gücü kapasitesi artışıların da yıllık olarak hazırlanan bütçelerden çok fazla taviz vermeden sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda ki personel tedariği ihtiyaçlarına en ekonomik , hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm bulunmuş olması.

Güvenilir & Uzman Personel Temini!